בעקבות בקשה לייצוגית: הראל תקדים את תשלום הגמלאות החודשי למבוטחיה

בעקבות בקשה לייצוגית: הראל תקדים את תשלום הגמלאות החודשי למבוטחיה

ההחלטה נעשתה במסגרת בקשה להסתלקות מייצוגית שהוגשה נגד החברה ב-2017, בייצוגית נטען להפרה של הוראות בפוליסות בהן נקבע במפורש מועד מסוים לתשלום חודשי של גמלאות

רוצים להמשיך לקרוא?