בעקבות הסגר: הקלות ביישוב תביעות בביטוח הסיעודי נקבעו על ידי רשות שוק ההון

בעקבות הסגר: הקלות ביישוב תביעות בביטוח הסיעודי נקבעו על ידי רשות שוק ההון

צומצמה הדרישה לחתימה על טופס ויתור סודיות בפני עד עבור מבוטחים התובעים את פוליסת הסיעוד, יימשך תשלום בגין תביעות שהסתיימו עד שניתן יהיה לקבוע את מצבו של המבוטח בצורה בטוחה

רוצים להמשיך לקרוא?