בעקבות הירידות: ילין לפידות משהה את ההלוואות לעמיתים, אלטשולר שחם צמצמו אותן וחברות הביטוח בוחנות מדיניות חדשה

בעקבות הירידות: ילין לפידות משהה את ההלוואות לעמיתים, אלטשולר שחם צמצמו אותן וחברות הביטוח בוחנות מדיניות חדשה

הירידות בשווקים דוחפות את בתי ההשקעות לשנות את מדיניות ההלוואות בחיסכון לטווח ארוך, פסגות, הראל והפניקס אמרו כי הן בוחנות אימוץ מדיניות חדשה בנושא

רוצים להמשיך לקרוא?