בעקבות הירידות: ילין לפידות משהה את ההלוואות לעמיתים, אלטשולר שחם צמצמו אותן וחברות הביטוח בוחנות מדיניות חדשה

בעקבות הירידות: ילין לפידות משהה את ההלוואות לעמיתים, אלטשולר שחם צמצמו אותן וחברות הביטוח בוחנות מדיניות חדשה

הירידות בשווקים דוחפות את בתי ההשקעות לשנות את מדיניות ההלוואות בחיסכון לטווח ארוך, פסגות, הראל והפניקס אמרו כי הן בוחנות אימוץ מדיניות חדשה בנושא

בעקבות הירידות החדות בשווקים, בתי ההשקעות פועלים להקטנת המינוף שלהם ושל לקוחותיהם בענף החיסכון לטווח ארוך כאמצעי הגנה מפני הפסדים. הראשונה להודיע באופן פורמלי הייתה הנהלת אלטשולר שחם, שבישרה אתמול (ב') כי החל מיום ראשון הקרוב (ה-15 במרץ) ישתנה שיעור ההלוואות המירבי לעמיתים ל-50% מהכספים הנזילים בקרן ההשתלמות ובקופות הגמל. בקופות הגמל במסגרת תיקון 190, שיעור ההלוואה המקסימלי יעמוד על 37%.

לפוליסה נודע, כי בית ההשקעות ילין לפידות הפסיק לספק הלוואות לעמיתים בעקבות התנודתיות בשווקים.

גם פסגות מסרו לפוליסה: "אנחנו בתהליך בחינה. החלטה תתקבל בקרוב". לצד בתי ההשקעות גם חברות הביטוח הראל והפניקס בוחנות מחדש את המדיניות שלהן.

הראל מסרה לפוליסה כי בימים הקרובים תפרסם הנחיות עדכניות לעמיתים ולסוכנים. מהפניקס נמסר: "נכון לכרגע אין שינוי במדיניות ההלוואות. אנו בוחנים ועוקבים אחרי ההתפתחויות בשוק וככל שיהיו שינויים, נעדכן בהתאם".

אלטשולר שחם מנהל כמעט 55 מיליארד שקל בקרנות ההשתלמות, ההון הגדול בענף. על פי הנתונים של בית ההשקעות, בקרן אלטשולר שחם השתלמות כללי כ-5.6% מההון הולווה ללקוחות.

ילין לפידות מנהל כ-24 מיליארד שקל בענף קרנות ההשתלמות. קרן ההשתלמות הגדולה במסלול הכללי מנהלת 15.7 מיליארד שקל. על פי נתוני הקרן, כמעט 4% מההון ניתן בחזרה לעמיתי הקרן. מבית ההשקעות נמסר: "ככל הנראה בית ההשקעות יחדש את פעילות מתן הלוואות בשבועות הקרובים".

שיעור ההלוואה המרבי שניתן לקבל על פי חוק עומד על 80% מהכספים הנזילים בקרנות ההשתלמות. השיעור המרבי להלוואה בקופות גמל עומד על 50% מהכספים הנזילים בקופה.

ההלוואות לעמיתים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות הפכו פופולאריות ככלי לשימור בענף בשנים האחרונות. זאת, בעקבות היכולת של העמיתים לעשות שימוש בהון שמושקע ועדיין ליהנות מהרווחים הנצברים ללא תשלום מס רווחי הון.

בתי ההשקעות מצדם, בחרו להעניק תנאים מצוינים להלוואה לעמיתים בדמות ריביות נמוכות וויתור על ערבים. זאת, מתוך ההכרה כי הלוואה תחייב את העמית שלא לעבור קרן השתלמות או קופת גמל.

הבעיה היא שנתינת הלוואה בשיעורים גבוהים מהכסף הלא נזיל לעמית עלולה להתברר כהפסדית לקופה המלווה. זאת, מאחר שירידות שערים עלולות לגרום לצבירה של העמית להיות נמוכה יותר מההלוואה שניתנה לו. סיכון זה הופך ממשי בכספים נזילים בקרן ההשתלמות, ששם תקרת ההלוואה מגיעה עד ל-80% וירידות של 20% בלבד מספיקות כדי להפוך את הבטוחה לבטוחה לא מספקת.