בעת ביצוע השקעות – המוסדיים יחויבו להתייחס להיבטי ESG ולסיכונים מתפתחים כגון סייבר

בעת ביצוע השקעות – המוסדיים יחויבו להתייחס להיבטי ESG ולסיכונים מתפתחים כגון סייבר

קביעת מדיניות הגופים המוסדיים בנושאים אלו תובא לידיעת החוסכים במסגרת פרסום מדיניות ההשקעות, אותה יחויבו הגופים לפרסם אחת לשנה. ברקת: לאחרונה ביצעה הרשות סקר סיכונים בקרב נושאי משרה בכירים בגופים המוסדיים, שהעלה כי מודעתם לסיכוני סביבה אינה מספקת

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה