ברקת: אין מניעה להתכנסות דירקטוריון כלל ביטוח כדי לדון בהדחתו של יורם נוה

ברקת: אין מניעה להתכנסות דירקטוריון כלל ביטוח כדי לדון בהדחתו של יורם נוה

הממונה על הביטוח הורה כי המשך כהונתו של מנכ"ל כלל ביטוח תעשה בתיאום עימו והטיל על החברה בודק חיצוני בנושא, שביעות רצון בקרב נציגי העובדים מהמהלך

רוצים להמשיך לקרוא?