ברקת: אם נבחר לבטל את הוראת השעה, ניצור מהומה בענף ונפגע בקרנות הפנסיה

ברקת: אם נבחר לבטל את הוראת השעה, ניצור מהומה בענף ונפגע בקרנות הפנסיה

לדברי המפקח על הביטוח, אם לא ננקוט בצעדים, 70% מהכסף המושקע בפנסיה, יושקע בחו"ל, מנגד, לטענתו, ביטול מוחלט של ההגבלה לא יביא למצב הרצוי ולכן יש לחכות למסקנות הוועדה שמונתה ברשות, יו"ר ועדת הכספים: לא נאפשר דחייה של שנה וחצי באפשרות לגבייה

רוצים להמשיך לקרוא?