ברקת לכלל ביטוח: החברה חייבת מנגנון מינוי בכירים שיבטיח את טובת החברה בכללותה

ברקת לכלל ביטוח: החברה חייבת מנגנון מינוי בכירים שיבטיח את טובת החברה בכללותה

בחברת הביטוח התקבל מכתב מהממונה על שוק ההון בו פורטו מסקנותיו משיחות המשך שקיים עם דירקטורים בחברה, ברקת על הלחץ לכאורה שהופעל על ידי אקירוב: אין ראיות לכך שהלחץ שהופעל על מערך ההשקעות הביא לפגיעה במבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?