ברקת מאסדר את חריגי הקורונה: לא יוחרגו נזקים שכבר התממשו ולא יוחל כלל המשכיות

ברקת מאסדר את חריגי הקורונה: לא יוחרגו נזקים שכבר התממשו ולא יוחל כלל המשכיות

יועץ הביטוח גדעון ארמן: השאלה הנשאלת כרגע היא מה התוקף שיש לחריג הקורונה שהוכנס לפוליסות בחודשים האחרונים * יש צורך בהכרזה מפורשת של הרשות, שההנחיות יחולו רטרואקטיבית על כל הביטוחים שהוכנס בהם החריג * חשוב לא פחות: חייב להיות נוסח אחיד וברור של החריג, שיחייב את כל המבטחים

רוצים להמשיך לקרוא?