דחיית תביעה על הסף מחמת התיישנות / מאת עו"ד ג'ון גבע

דחיית תביעה על הסף מחמת התיישנות / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש, כי על המשיב היה לפעול לאיתור המבטחת הנכונה, ולהגיש את התביעה כנגדה, ובזמן

רוצים להמשיך לקרוא?