דירקטוריון מגדל דחה את הבקשה לתביעה נגזרת נגד בעל השליטה שלמה אליהו

דירקטוריון מגדל דחה את הבקשה לתביעה נגזרת נגד בעל השליטה שלמה אליהו

הדירקטוריון אימץ את המלצות הוועדה הבלתי תלויה, לפיהן לא נמצא בסיס עובדתי ומשפטי לטענות המבקש, לרבות בטענה לנזק מתמשך שנגרם לחברה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה