דירקטורית חיצונית בחברת דלק מתפטרת עקב פגיעה בכיסוי הביטוחי לנושאי משרה

דירקטורית חיצונית בחברת דלק מתפטרת עקב פגיעה בכיסוי הביטוחי לנושאי משרה

יהודית טיטלמן-זיידנברג התפטרה לקראת חידוש פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה, עקב תנאי כיסוי ביטוחי הנחותים מאלה בפוליסה הקודמת, עקב גידול במספר התביעות נרשמת בשנים האחרונות מגמה עולמית של הקשחה בתנאי הפוליסה בשוק ביטוחי הדירקטורים, שמתבטאת בעליית מחירים, עלייה בהשתתפויות העצמיות ופגיעה בכיסויים

רוצים להמשיך לקרוא?