האוצר פרסם את חוזר ביטוח מחלות קשות: חברות הביטוח יעדכנו אחת לשלוש שנים את רשימת המחלות הקשות – ללא תוספת מחיר למבוטחים קיימים

האוצר פרסם את חוזר ביטוח מחלות קשות: חברות הביטוח יעדכנו אחת לשלוש שנים את רשימת המחלות הקשות – ללא תוספת מחיר למבוטחים קיימים

שריג: עם התקדמות הרפואה נוצר צורך בעדכון ההגדרות כך שבמועד עדכון ההגדרות של מחלות קשות המכוסות בפוליסה הן יתבססו על הגדרות רפואיות עדכניות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה