האם ראוי לבטח נזקי קטסטרופה (רעידת אדמה) במתכונת "נזק ראשון"? / מאת יעקב קיהל

האם ראוי לבטח נזקי קטסטרופה (רעידת אדמה) במתכונת "נזק ראשון"? / מאת יעקב קיהל

בירור של פוליסה חדשה בענף הביטוח בישראל. ראוי לזכור כי ביטוח כזה אינו ממלא את ייעודו המשקי, ובקרות רעידת אדמה יימצאו עסקים רבים במצוקה, והנטל יועמס על התקציב הממשלתי

רוצים להמשיך לקרוא?