האסון בהר מירון: איילון מבטחת מתחם בהר; גוברות ההערכות כי המדינה תיקח על עצמה הנזקים

האסון בהר מירון: איילון מבטחת מתחם בהר; גוברות ההערכות כי המדינה תיקח על עצמה הנזקים

סוכנות הביטוח המבטחת את המתחם – יקב. גבול האחריות שנקבע בפוליסה עומד על כ-18 מיליון שקל, אך השייר המרבי שאיילון חשופה לו אינו עולה על סך של כ-2.5 מיליון שקל. גוברות ההערכות בקרב אנשי ביטוח בכירים, כי המדינה תיקח אחריות על האירוע ותפצה את הנפגעים

רוצים להמשיך לקרוא?