הבנקים בישראל מתקשים לרכוש כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה עקב יציאה או צמצום  בקיבולת של מבטחים גלובליים

הבנקים בישראל מתקשים לרכוש כיסוי ביטוחי לנושאי המשרה עקב יציאה או צמצום  בקיבולת של מבטחים גלובליים

מדובר, כך נודע לפוליסה, בעיקר בביטוח נושאי משרה. אחד הגורמים המרכזיים הוא הסדרי הפשרה שארבעת הבנקים הגדולים חתמו עם רשויות מס. תשלומי הסכומים האלו, בסך של כמיליארד וחצי דולר, הובילו לפשרות במסגרת תביעות נגזרות, ששולמו על ידי המבטחים. עו"ד סיגל שלימוף: זה זמן רב, אנו מתריעים בפני מקבלי ההחלטות והרגולטורים השונים על ההשלכות של תביעות אלה על שוקי הביטוח בישראל

רוצים להמשיך לקרוא?