הדיבידנדים של הכשרה עוזרים להקטין את המינוף של אלעזרא החזקות

הדיבידנדים של הכשרה עוזרים להקטין את המינוף של אלעזרא החזקות

חברת האחזקות מקדימה בשנה את פירעון אג"ח ד' בסך של כ-35 מיליון שקל לאחר שקיבלה את הדיבידנדים מהחברה הבת – הכשרה

רוצים להמשיך לקרוא?