הוראות השעה: מקבלי קצבה השוהים בחו"ל לא יצטרכו להמציא אישורי חיים בשלושת החודשים הקרובים

הוראות השעה: מקבלי קצבה השוהים בחו"ל לא יצטרכו להמציא אישורי חיים בשלושת החודשים הקרובים

הקצבה תחולק גם למי שלא ימציא אישור חיים, הרשות סבורה שסגר הקורונה מקשה על מקבלי הקצבה להמציא אישורים, ההקלה אינה כוללת את מי שקצבתם נפסלה בעקבות אישור חיים טרם המגיפה

רוצים להמשיך לקרוא?