החלטת הרגולטור: קרנית תיחשב כמשקיע מוסדי ולקוח כשיר ותוכל להשתתף בהנפקות ראשוניות

החלטת הרגולטור: קרנית תיחשב כמשקיע מוסדי ולקוח כשיר ותוכל להשתתף בהנפקות ראשוניות

בקרנית פנו לרשות ניירות ערך בבקשה לפעול כמוסדי למרות שאינם מוגדרים כמבטח בחוק, ההחלטה להכיר בחברה כלקוח כשיר מעניקה גם הקלות מול הבנקים בתחום ייעוץ ההשקעות

קרנית תוכר כמשקיע מוסדי ולקוח כשיר ותוכל להשתתף בהנפקות ראשוניות של ניירות ערך בדומה לשאר חברות הביטוח, כך אישר היום (ד') מנכ"ל קרנית רו"ח איתן השחר לפוליסה. ההחלטה לראות בקרנית כ"מבטח סטטוטורי" ולהעניק לה חלק מההקלות של חברת ביטוח בשוק ההון, התקבלה על ידי רשות ניירות ערך לאחר פנייה של החברה דרך משרד עוה"ד ש. הורוביץ ושות' על ידי עו"ד מיכל ליברמן ועו"ד גיא פירר.

קרנית אינה מוגדרת כחברת ביטוח אלא כתאגיד שהוקם על מנת להעניק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצויים לפי חוק הפלת"ד ואשר אין בידיהם לתבוע פיצויים מאת מבטח מסיבות שונות. קרנית מחזיקה במקורות מימון שמגיעים משאר חברות הביטוח, אך בניגוד אליהן, היא אינה מחזיקה בהון עצמי, במניות ועודפים באופן קבוע. אם הצטברו עודפים בקרנית, שר האוצר עשוי להחליט כי עודפים אלו יוחזרו אל המבוטחים בביטוח רכב כדי להוריד את עלויות הביטוח. אך גם לאחר השבת חלק מהעודפים, המאזן של קרנית נותר חיובי. דוחותיה הכספיים של קרנית כוללים אף עתודה מיוחדת, המסווגת כהתחייבות, אשר נועדה להבטחת כיסוי התחייבותה של קרנית במידה שזו תידרש להיכנס לנעלי מבטח שלא יוכל למלא התחייבויותיו.

לאורך 30 השנים האחרונות קרנית משקיעה את העודפים והעתודות שלה כדי להשיג תשואה על ההון.

מכיוון שקרנית אינה מוגדרת כלקוח כשיר לעניין חוק הייעוץ או כמשקיע מתוחכם לעניין חוק ניירות ערך, חלו עליה הגבלות מסוימות בהשקעה כמשקיע מן השורה. הגבלות אלו כללו מניעת השתתפות בהנפקות למוסדיים וקבלת עמלת התחייבות מוקדמת (עמלה שנועדה לפצות משקיעים מסווגים על הסיכון שכרוך בנטילת ההתחייבות להזמין ניירות ערך מראש). בנוסף, נשללו ממנה ההקלות בייעוץ השקעות בעבודה מול הבנקים כמו שאר הלקוחות הכשירים.

רשות ניירות ערך סבורה כי יש טעם לראות בקרנית מבטח סטטוטורי, בין היתר משום שהתחייבויותיה המוקדמות לרכישת ניירות ערך בשלב המוסדי יוכלו לשמש אינדיקציה למשקיעים לגבי כדאיות ההשקעה. בנוסף, מאפייניה של קרנית, הדומים במהותם לאלו של מבטח, מצדיקים לראות בה משקיע המנוי בין אלו הרשאים להשתתף ב"הצעה לא אחידה" (שבה אפשר להציע ני"ע לגופים מוסדיים מסוימים במחירים שונים, וללא מכרז).