החלטת הרגולטור: קרנית תיחשב כמשקיע מוסדי ולקוח כשיר ותוכל להשתתף בהנפקות ראשוניות

החלטת הרגולטור: קרנית תיחשב כמשקיע מוסדי ולקוח כשיר ותוכל להשתתף בהנפקות ראשוניות

בקרנית פנו לרשות ניירות ערך בבקשה לפעול כמוסדי למרות שאינם מוגדרים כמבטח בחוק, ההחלטה להכיר בחברה כלקוח כשיר מעניקה גם הקלות מול הבנקים בתחום ייעוץ ההשקעות

רוצים להמשיך לקרוא?