הייתה קורונה? הפניקס רשמה ב-2020 רווח כולל של 1.35 מיליארד שקל לעומת 664 מיליון שקל ב-2019

הייתה קורונה? הפניקס רשמה ב-2020 רווח כולל של 1.35 מיליארד שקל לעומת 664 מיליון שקל ב-2019

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה ברבעון הרביעי הסתכם בסך של כ- 858 מיליון שקל בהשוואה להפסד בסך של כ- 19 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון לבעלי המניות לשנת 2020 הינה 18.5% לעומת תשואה להון של 10.2% לשנת 2019

רוצים להמשיך לקרוא?