הכשרה משיקה מסלול ייעודי חדש לעסקים בתחום העיצוב

הכשרה משיקה מסלול ייעודי חדש לעסקים בתחום העיצוב

החברה משיקה פוליסות ביטוח חדשות המיועדות לעסקים קטנים ובינוניים והיא משלבת אחריות מקצועית ואחריות כלפי צד שלישי

רוצים להמשיך לקרוא?