הלשכה עותרת למחוזי לביטול החלטת הממונה להעניק רישיון סוכן ביטוח לתאגיד ישראכרט

הלשכה עותרת למחוזי לביטול החלטת הממונה להעניק רישיון סוכן ביטוח לתאגיד ישראכרט

זאת, כשלושה חודשים לאחר שעתרה נגד ההחלטה להעניק רישיון סוכן ביטוח לתאגיד האשראי מקס איט פיננסים. לשכת סוכני הביטוח לפוליסה: מאמינים כי בית המשפט יורה לרשות לשקול את מכלול השיקולים, לרבות הגנה על המידע האישי של ציבור משתמשי כרטיסי האשראי, ושיקולי התחרות. רשות שוק ההון: נגיב בדרכים המקובלות

רוצים להמשיך לקרוא?