הסגר השני: הממונה על שוק ההון הכריז על מעבר של הגופים המוסדיים לעבודה במתכונת מצומצמת

הסגר השני: הממונה על שוק ההון הכריז על מעבר של הגופים המוסדיים לעבודה במתכונת מצומצמת

המוסדיים נדרשים להמשיך לתת שירות בתהליכים חיוניים - תשלומי קצבה, פדיון כספים, יישוב תביעות ותשלומן והעברת כספים בין מסלולים ומוסדיים. לעת עתה לא הוטלה חובה על המוסדיים לפעול במתכונת דיווחים כפי שהתקיימה בסגר הקודם

רוצים להמשיך לקרוא?