המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת בכנס השנתי של מכון קסירר: ננקוט צעדים על מנת לתמרץ את התעשייה להשקיע בטכנולוגיות

המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת בכנס השנתי של מכון קסירר: ננקוט צעדים על מנת לתמרץ את התעשייה להשקיע בטכנולוגיות

ברקת התייחס לאג'נדה שהוא מנהיג – לראות את האנשים מאחורי הפוליסות, ואמר: צעירים כיום עובדים במספר עבודות ועקב כך לא צוברים זכויות פנסיוניות. אני הולך לשנות את זה, כך שמי שעובר בין עבודות יישמרו לו הזכויות. אלה האנשים שאנחנו לא רוצים שייכנסו למצוקה - נייסד בנק הטבות פנסיוניות לפתרון הבעיה

רוצים להמשיך לקרוא?