רוזנפלד לברקת: הנחה את חברות הביטוח להאריך את פוליסות הביטוח ב-21 יום

רוזנפלד לברקת: הנחה את חברות הביטוח להאריך את פוליסות הביטוח ב-21 יום

חוזר החידושים קובע: חברת ביטוח המעוניינת לחדש את הביטוח ולא קיבלה את הסכמת המבוטח לחדש, רשאית להאריך את הפוליסה ללא הסכמת המבוטח לתקופה של 21 ימים, ובלבד שהודיעה על כך לבעל הפוליסה מראש. אם החברה פעלה כך, אך לא קיבלה את הסכמת המבוטח לחידוש בתוך 21 הימים, היא לא תגבה דמי ביטוח בעד התקופה האמורה

רוצים להמשיך לקרוא?