מגדל: העדכון של הסולבנסי מעלה את יחס כושר הפירעון ל-120%; עקב חשש לפגיעה בניהול התקין – ברקת מגביל את הקטנת עתודות הביטוח

מגדל: העדכון של הסולבנסי מעלה את יחס כושר הפירעון ל-120%; עקב חשש לפגיעה בניהול התקין – ברקת מגביל את הקטנת עתודות הביטוח

מגדל דיווחה כי ברקת מגביל ל-80% את הניכוי בעתודות הביטוח בתקופת הפריסה. גם כלל ביטוח דיווחה לבורסה כי ברקת מגביל את סכום הניכוי ל-80% מסכום הניכוי הבסיסי והוסיפה כי עדכון ההוראות צפוי להשפיע לחיוב באורח משמעותי על יחס כושר הפירעון

רוצים להמשיך לקרוא?