העליון בפסיקה תקדימית: אופניים חשמליים לא מהווים כלי רכב מנועי

העליון בפסיקה תקדימית: אופניים חשמליים לא מהווים כלי רכב מנועי

לדברי השופט עמית: לאור הנתונים לפיהם הולכי הרגל מהווים כ-10% מכלל הנפגעים, וכי ברוב המקרים הפגיעה היא קלה יחסית, הרי שמדיניות משפטית רצויה היא שלא לראות את האופניים החשמליים כ"רכב מנועי". בכך יש כדי להיטיב עם רוכבי האופניים החשמליים, שנפגעים באורח קשה ולעיתים קשה מאוד, בתאונות המערבות אופניים חשמליים, והם גם רוב הנפגעים

רוצים להמשיך לקרוא?