הפיקוח הכריע: לא יוקמו מסלולי השקעות בפנסיה על פי עקרונות של אחריות חברתית

הפיקוח הכריע: לא יוקמו מסלולי השקעות בפנסיה על פי עקרונות של אחריות חברתית

ברשות לא מוצאים לנכון לאפשר למוסדיים לבחור פרמטרים אידיאולוגיים עבור החוסכים, כאשר מדובר בקרנות המנהלות מיליארדים רבים של שקלים עבור מאות אלפי לקוחות שמחויבים על פי חוק להפריש כספים

מאת מרינה פובולוצקי

רשות שוק ההון החליטה לא לאשר פתיחת מסלולי השקעות בפנסיה המבוססים על עקרונות אידיאולוגיים כגון ESG – עקרונות האחריות החברתית, כך נמסר מרשות שוק ההון לפוליסה.

בתשובה לשאלת פוליסה, נמסר מהרשות: "מסלולי שריעה וכשרות נפתחו עקב מגבלות דת. הרשות לא אישרה בעבר ואינה מתכוונת לאשר מסלולים אידיאולוגיים".

הרקע להחלטה נובע מהשקפת הרשות, כי הפן החברתי במסלול ESG הוא פן אידיאולוגי וכי השקעה אידיאולוגית לא מתאימה לקרנות פנסיה. ברשות לא מוצאים לנכון לאפשר למוסדיים לבחור פרמטרים אידיאולוגיים עבור החוסכים, כאשר מדובר בקרנות המנהלות מיליארדים רבים של שקלים עבור מאות אלפי לקוחות שמחויבים על פי חוק להפריש לשם כספים.

לשיטת רשות שוק ההון, הפרמטר היחיד שצריך להיות בראש סדר העדיפויות של המשקיעים הוא השגת התשואה הגבוהה ביותר, כאשר השקעה אידיאולוגית עלולה לחטוא למטרה זו. לכן, בקרנות הפנסיה, שכאמור מחויבות על פי חוק, הגופים הפיננסיים צריכים להישאר נאמנים לשאיפה לתשואה מקסימלית ולא להיות מושפעים משיקולים זרים.

החלטת הרשות התקבלה בעקבות פניות של גופים מוסדיים בבקשה לפתוח מסלולי פנסיה ייעודים על פי עקרונות ה-ESG. אותם מסלולים לא קיבלו היתר, וכעת מתברר כי גם לא יקבלו.

כך, למשל, לפוליסה נודע כי באלטשולר שחם פנו, לפני כחצי שנה, לרשות בבקשה לפתוח מסלול סביבתי חברתי בגמל ובפנסיה – אך כאמור לא קיבלו לכך אישור. הסירוב כלל בין היתר את הנימוק כי אין בישראל מספיק אנשים שרוצים מסלול פנסיה "ירוק". ברשות שוק ההון, כך נודע לפוליסה, הומלץ לאלטשולר שחם להטמיע מדיניות השקעות סביבתית כוללת – וכך הם עשו, והם לא היחידים.

חברת מגדל הכריזה על אימוץ מדיניות השקעות ESG לפני כשנה. ממגדל נמסר כי החברה התחייבה להפנות יותר מ-3 מיליארד שקל בשנה להשקעות Net Positive, קרי השקעות שלא רק נמנעות מפגיעה בסביבה או בחברה אלא גם תורמות לשינוי חיובי, ועומדות כמובן בסטנדרטים הרגילים של תשואה מותאמת סיכון. במקביל, מבצעת החברה יציאה הדרגתית מהשקעות שאינן תואמות את המדיניות, בקצב של לפחות 10% בשנה.

גם בהראל נקטו בצעדים בכיוון זה. מהחברה נמסר כי מדיניות ההשקעה בחברה אינה דוגלת בהקצאת אחוזים לטובת השקעות סביבתיות, אלא באימוץ מדדים כמותיים לעניין ESG, שיהוו חלק מהפרמטרים לקבלת החלטות השקעה.

יצוין כי בטיוטת חוזר שפורסמה בפברואר השנה הורה ד"ר משה ברקת למוסדיים לקחת בחשבון שיקולי אחריות חברתית בכל ההשקעות של הגופים המוסדיים.

 

 

ד"ר משה ברקת

 כתיבת תגובה