הפיקוח על הביטוח מרחיב את חוזר "הר הביטוח": יציג מידע מפורט יותר על ביטוחי הסיעוד

הפיקוח על הביטוח מרחיב את חוזר "הר הביטוח": יציג מידע מפורט יותר על ביטוחי הסיעוד

בין ההוראות החדשות: בביטוח בריאות ייכתב אם הפוליסה היא מהסוג המתחדש מדי שנתיים. בביטוח הסיעודי ייכלל מידע על תקופת ההמתנה, גובה תגמולי הביטוח והמשך המקסימלי שלהם. בפוליסות הסיעודיות של קופות החולים - הדיווח יכלול מידע עבור כל רובד בנפרד

רוצים להמשיך לקרוא?