הפניקס מציעה למבוטחיה שמסיימים עבודה או יוצאים לחל"ת הטבה בכיסוי "ריסק זמני"

הפניקס מציעה למבוטחיה שמסיימים עבודה או יוצאים לחל"ת הטבה בכיסוי "ריסק זמני"

ההטבות הן במוצר אובדן כושר עבודה בתעריף מפעלי, במקרה סיום העסקה או חופשה ללא תשלום תעניק החברה המשך כיסוי ביטוח ללא עלות, לתקופה שעד תחילת עבודת המבוטח במקום עבודה חדש, אך לא יותר משלושה חודשים

רוצים להמשיך לקרוא?