הפניקס מציעה למבוטחיה שמסיימים עבודה או יוצאים לחל"ת הטבה בכיסוי "ריסק זמני"

הפניקס מציעה למבוטחיה שמסיימים עבודה או יוצאים לחל"ת הטבה בכיסוי "ריסק זמני"

ההטבות הן במוצר אובדן כושר עבודה בתעריף מפעלי, במקרה סיום העסקה או חופשה ללא תשלום תעניק החברה המשך כיסוי ביטוח ללא עלות, לתקופה שעד תחילת עבודת המבוטח במקום עבודה חדש, אך לא יותר משלושה חודשים

לנוכח משבר הקורונה והמצב המורכב במשק הישראלי מציעה חברת הפניקס הטבות למבוטחיה הקיימים במוצר אובדן כושר עבודה בתעריף מפעלי. ההטבות הן כדלקמן:

1. במקרה סיום העסקה וכן ולמקרה חל"ת, הפניקס מעניקה המשך כיסוי ביטוח ("ריסק זמני") ללא עלות, לתקופה שעד תחילת עבודת המבוטח במקום עבודה חדש, אך לא יותר משלושה חודשים.

2. התעריף המפעלי יישמר בתום התקופה הנ"ל לתקופה של עד שלושה חודשים נוספים.

3. בתום תקופה זו יושב למבוטח התעריף שהיה נקבע ללא ההטבה האמורה.

הכיסוי יינתן למבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים בהפניקס, על פי הכיסוי לו היו זכאים בפוליסה.

ההטבות יינתנו עד ל-30 באפריל 2020.

דניאל כהן, משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח, מסר: "אנו נמצאים בתוך אירוע חריג שאיננו בשגרת העבודה היומיומית שלנו. גם בזמנים מורכבים אלה חברת הפניקס עומדת לצד מבוטחיה ומסייעת להם לעבור את התקופה הקשה. נמשיך ללוות את המבוטחים ולסייע".