הצעת חוק: משיכה הונית של עד 100 אלף שקל מקופת הגמל בגיל פרישה תהיה פטורה ממס

הצעת חוק: משיכה הונית של עד 100 אלף שקל מקופת הגמל בגיל פרישה תהיה פטורה ממס

מדובר בניסיון רביעי להעביר את הצעת החוק, המחוקקים כעת הם יעקב אשר, משה גפני ואורי מקלב מיהדות התורה, משיכה של יותר ממאה אלף שקל מקופת גמל תחויב במס

רוצים להמשיך לקרוא?