הצעת חוק: פורש עם חיסכון של עד 100 אלף שקל בקופת הגמל יוכל למשוך את הכסף בפטור ממס

הצעת חוק: פורש עם חיסכון של עד 100 אלף שקל בקופת הגמל יוכל למשוך את הכסף בפטור ממס

בדברי הסבר להצעה נאמר כי ההצעה היא לנוכח העובדה שהקצבה שתשתלם לעמית כאמור תהיה זעומה לאורך זמן אילו תשולם כקצבה

רוצים להמשיך לקרוא?