הראל מציגה רווח כולל של 560 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, עברה לרווח חיובי ב-2020

הראל מציגה רווח כולל של 560 מיליון שקל ברבעון השני של השנה, עברה לרווח חיובי ב-2020

הרווח הכולל של החברה במחצית הראשונה של השנה מסתכם ב-5 מיליון שקל. הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני הסתכמו לכ-6.3 מיליארד שקל. מתחילת השנה הפרמיות הסתכמו ב-13.2 מיליארד שקל

רוצים להמשיך לקרוא?