הרפורמה בביטוח בריאות: הפיקוח יוצר פוליסת בסיס אחידה שתכלול השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל וניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

הרפורמה בביטוח בריאות: הפיקוח יוצר פוליסת בסיס אחידה שתכלול השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל וניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

הפיקוח מתיר את האפשרות להרחיב את הפוליסה הבסיסית בכיסוי לניתוחים בישראל * מעל פוליסת הבסיס האחידה, ישווקו מגוון פוליסות בריאות נוספות, הכוללות פוליסות תכניות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, בהשתתפות עצמית נמוכה מזו הקיימת ברובד הבסיס ומשולמות מהשקל הראשון ללא תלות בתכנית השב"ן

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה