הרשות מתנגדת להכנסת חריג קורונה לפוליסות

הרשות מתנגדת להכנסת חריג קורונה לפוליסות

רשות שוק ההון מגיבה לסערת נספח הקורונה: כל עוד לא הוגש שינוי בתוכנית ביטוח, חל איסור ליישמו או פרסומו

"יובהר כי כל עוד חברת ביטוח לא הגישה שינוי בתוכנית ביטוח, חל איסור על החברה להנהיג את התוכניתלרבות פרסומו". כך הגיבה היום (ג') רשות שוק ההון לגילוי על כך שמגדל בוחנת אפשרות לשלב נספח קורונה בהצהרת הבריאות.  

הרשות הוסיפה: "ממידע שהגיע לרשות נמצא כי חברת ביטוח פרסמה נספח הצהרת בריאות הכולל שאלות חיתום הקשורות לנגיף הקורונה, וזאת על אף שאותה חברה לא הגישה את השינוי בתכנית הביטוח לרשות, בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסייםיצוין כי הרשות סבורה ששאלות חיתום אין מקומן בתכנית הביטוח".  

מגדל הסבירה אתמול כי "מדובר בנספח שטרם אושראנו בוחנים את הנושא בדיונים פנימיים ומול מבטחי המשנהנכון לרגע זה, אין התייחסות ספציפית לווירוס הקורונה בהצהרות הבריאות של מגדל. ככל שיהיה שינוי במדיניות, תעדכן מגדל את סוכני הביטוח בהתאם".