הרשות פועלת לשמור על הכיסוי הביטוחי של מפוטרי הקורונה

הרשות פועלת לשמור על הכיסוי הביטוחי של מפוטרי הקורונה

התקנות החדשות של רשות שוק ההון: החברות ימשיכו לנכות את הכיסויים מהצבירה למשך שנה במקום עד חמישה חודשים מרגע יציאת העובד לחל"ת, במידה שיופחת השכר, ייוותר הכיסוי הביטוחי על רמתו הקודמת, תוך ניכוי מהצבירה

רוצים להמשיך לקרוא?