התוכנית לסיוע כלכלי לנפגעי הקורונה אושרה בממשלה. הזכאות למשיכת כספי קרן ההשתלמות: פיטורים, חל"ת או כל ירידה בהכנסה

התוכנית לסיוע כלכלי לנפגעי הקורונה אושרה בממשלה. הזכאות למשיכת כספי קרן ההשתלמות: פיטורים, חל"ת או כל ירידה בהכנסה

עמידה של החוסך או בן הזוג באחד מהתנאים הללו תאפשר משיכה פטורה ממס של עד 10,500 שקל בחודש מקרן השתלמות לא נזילה, למשך 1/2 שנה, התוכנית תובא לאישור הכנסת

רוצים להמשיך לקרוא?