חברת החשמל מחפשת מבטחת לאחריות נושאי משרה

חברת החשמל מחפשת מבטחת לאחריות נושאי משרה

המבטחת הנוכחית היא כלל ביטוח. חברת חשמל פרסמה מכרז גם לרכישת ביטוח הקמה לשתי תחנות באתר תחנות הכוח אורות רבין

רוצים להמשיך לקרוא?