ירידת הריבית נותנת את אותותיה: הראל מדווחת על ירידה ביחס כושר הפירעון

ירידת הריבית נותנת את אותותיה: הראל מדווחת על ירידה ביחס כושר הפירעון

החברה דיווחה על יחס כושר פירעון של 110% נכון ל-30 ביוני 2019, לעומת 123% בסוף 2018 * כלל ביטוח דיווחה בדוח הכספי האחרון על יחס כושר פירעון של 100% נכון ל-30 ביוני 2019 – לעומת 101% בסוף 2018 ומאז פעלה לחיזוק מבנה ההון

רוצים להמשיך לקרוא?