ירידת הריבית נותנת את אותותיה: הראל מדווחת על ירידה ביחס כושר הפירעון

ירידת הריבית נותנת את אותותיה: הראל מדווחת על ירידה ביחס כושר הפירעון

החברה דיווחה על יחס כושר פירעון של 110% נכון ל-30 ביוני 2019, לעומת 123% בסוף 2018 * כלל ביטוח דיווחה בדוח הכספי האחרון על יחס כושר פירעון של 100% נכון ל-30 ביוני 2019 – לעומת 101% בסוף 2018 ומאז פעלה לחיזוק מבנה ההון

כפי שנחזה בפוליסה, ירידת עקום הריבית החלה להשפיע על כושר יחס הפירעון של חברות הביטוח, על פי רפורמת סולבנסי. הראל מדווחת היום (ד') על ירידה ביחס כושר הפירעון מ-123% ל-110%. הדיווח של הראל מצטרף לדיווח קודם של כלל ביטוח בדוח הכספי האחרון בו החברה ציינה כי יחס כושר פירעון שלה נשאר יציב אך ירד במעט מ-101% ל-100%.

גורמים בענף העריכו בשיחות עם פוליסה, כי כל ירידה של 0.5% בריבית פוגעת ביחס כושר הפירעון ב-10%.

בגרף המצורף ניתן לראות את ירידת עקום הריבית (שיעור הריבית לתקופות שונות) מאז דצמבר 2018 (בטורקיז), דרך יוני 2019 (בכתום) עד לספטמבר 2019 (כחול כהה). הנתון שחברות הביטוח מתחילות לפרסם בימים אלה מתייחס לנקודת הזמן בה הריבית הייתה לאורך העקום הכתום. מאז, כפי שניתן לראות, נמשכה הירידה בעקום הריבית כמכלול עד לספטמבר, ובשוק מעריכים כי היא אף המשיכה לרדת מאז.

בהודעה שפרסמה הראל בבורסה, יחס כושר הפירעון של החברה עומד על 110% נכון ל-30 ביוני 2019. זאת, לעומת 123% בסוף 2018. נתון זה אינו מתחשב בהוראות הפריסה, אך כולל הנפקת הון רובד 2, שבוצע לאחר תאריך חישוב הנתון. יעד הדירקטוריון של הראל עומד על 12.27 מיליארד שקל, ועודף ההון של החברה עומד על 321 מיליון שקל. עם התחשבות בהוראות הפריסה, להראל עודף הון של 4.24 מיליארד שקל.

כלל ביטוח פרסמה מידע על יחס כושר הפירעון לפני מספר שבועות. במסגרת הדוח הכספי, החברה דיווחה על יחס כושר פירעון של 100% נכון ל-30 ביוני 2019 – לעומת 101% בסוף 2018. מדובר בנתון שאינו כולל התחשבות בהוראות הפריסה. בהתחשב בהוראות הפריסה, לכלל ביטוח עודף הון של 2.8 מיליארד שקל.

מאז פרסום דוח זה, כלל ביטוח פעלה לביסוס וחיזוק מבנה ההון על ידי הנפקת מניות שהביאה לגיוס של 650 מיליון שקל, לדחיית חוב ב-10 שנים, ולגיוס אג"ח של 830 מיליון שקל. מדובר בגיוס סכום מצטבר של כמיליארד וחצי שקל.