כלל ביטוח הפכה לבעלת עניין בדיסקונט

כלל ביטוח הפכה לבעלת עניין בדיסקונט

ביולי האחרון קיבלה החברה היתר מיוחד מבנק ישראל להחזקת אמצעי שליטה בבנקים ובחברות סליקה – עד לשיעור של 7.5%

רוצים להמשיך לקרוא?