כלל ביטוח מדווחת שברקת מאשר עקרונית שדירקטור יכהן בחברת האחזקות וגם בחברת הביטוח

כלל ביטוח מדווחת שברקת מאשר עקרונית שדירקטור יכהן בחברת האחזקות וגם בחברת הביטוח

כלל אחזקות מציינת, כי משיחות שקיימה החברה עם הממונה, הרי שלהבנתה, אין באמור במכתבו של ד"ר משה ברקת כדי למנוע בהכרח אישורו של הממונה לכהונה של דירקטור בכלל ביטוח המכהן גם כדירקטור בחברה, אף אם אינו מומלץ ועדה, והכל על פי שיקול דעתו

רוצים להמשיך לקרוא?