כלל ביטוח, מיטב דש ופעילים שיפרו את הצעתן לרכישת חלקים מקבוצת פסגות

כלל ביטוח, מיטב דש ופעילים שיפרו את הצעתן לרכישת חלקים מקבוצת פסגות

 כלל ביטוח פועלת לרכישת קרנות הנאמנות של פסגות ומיטב דש פועלת לרכישת פעילות חבר הבורסה, ברוקראז' מוסדי וניהול תיקים עבור גופים מוסדיים. השיפור הוצע על רקע הודעה מבעלת השליטה בפסגות, כי לאור העובדה שישנן הצעות הנוקבות במחיר גבוה יותר היא אינה ממליצה למציעות להמשיך בתהליך ולכן הוצע למציעות להעלות את סכום הצעתן

רוצים להמשיך לקרוא?