לבקשת הלשכה – הוארך המועד האחרון לדיווח עמלות לסוכנות תאגיד

לבקשת הלשכה – הוארך המועד האחרון לדיווח עמלות לסוכנות תאגיד

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון דחתה ל-16 במאי את המועד האחרון לדיווח עמלות לסוכנות תאגיד, במקום ה-30 באפריל

רוצים להמשיך לקרוא?