לשכת סוכני הביטוח פעלה מול רשות שוק ההון במטרה לדחות את המבחנים לרישיון סוכן

לשכת סוכני הביטוח פעלה מול רשות שוק ההון במטרה לדחות את המבחנים לרישיון סוכן

עוד ביקש נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד לדחות את ההתחשבנות בגין ביטולים או כל השבה כספית אחרת מצד הסוכנים למול החברות בעקבות משבר הקורונה * באגרת ששיגר הנשיא לחברי הלשכה הוא הציג את הפעולות שביצעה הלשכה על מנת להתמודד עם נגיף הקורונה

רוצים להמשיך לקרוא?