מגדל בוחנת אפשרות לשלב נספח קורונה בהצהרת הבריאות

מגדל בוחנת אפשרות לשלב נספח קורונה בהצהרת הבריאות

ממגדל נמסר בתגובה: אנו בוחנים את הנושא בדיונים פנימיים ומול מבטחי המשנה. נכון לרגע זה, אין התייחסות ספציפית לווירוס הקורונה בהצהרות הבריאות של מגדל

מגדל בוחנת אפשרות לשלב נספח קורונה בהצהרת הבריאותכך נודע לפוליסה. במסגרת הנספח כלולות שתי שאלות:

  1. 1. האם אובחנת כחולה בנגיף הקורונה?
  2. 2. האם עליך להימצא בבידוד (בידוד בית או בידוד בית חולים) בהתאם להנחיות משרד הבריאות?

בשלב זה לא ברור אם חברות ביטוח נוספות נקטו בצעד דומה.

ממגדל נמסר בתגובה: "מדובר בנספח שטרם אושר. אנו בוחנים את הנושא בדיונים פנימיים ומול מבטחי המשנה. נכון לרגע זה, אין התייחסות ספציפית לווירוס הקורונה בהצהרות הבריאות של מגדל. ככל שיהיה שינוי במדיניות, תעדכן מגדל את סוכני הביטוח בהתאם".