מגדל מציעה לעצמאיים הסדרים לשמירה על הכיסויים הביטוחיים בתשלום מצומצם

מגדל מציעה לעצמאיים הסדרים לשמירה על הכיסויים הביטוחיים בתשלום מצומצם

הסדר זה מאפשר למבוטח העצמאי לשלם לתקופה של 12 חודשים בעד הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה בלבד, מבלי שהוא נדרש לשלם בחודשים אלו על מרכיב החיסכון. אפשרות אחרת: הסדר לתשלום בגין עלות הכיסויים הביטוחיים על ידי ניכוי העלות מצבירת החיסכון הקיימת בפוליסה, לתקופה של 5 חודשים

רוצים להמשיך לקרוא?