מועצת הלשכה אישרה את תוכנית העבודה והתקציב שהציג נשיא הלשכה רוזנפלד

מועצת הלשכה אישרה את תוכנית העבודה והתקציב שהציג נשיא הלשכה רוזנפלד

תמיכה זו של המועצה באה לאחר שבוע שבו נשמעו קולות סמויים וגלויים מקרב חברי המועצה שקראו לנשיא להתפטר ואף הציעו למנות את ממלא מקומו, ליאור הורנצי'ק, כנשיא. הורנצ'יק: רוזנפלד הוא הנשיא ואני אמשיך לתמוך בו תמיכה מלאה עד סוף הקדנציה

רוצים להמשיך לקרוא?