מור, אינפיניטי, אלטשולר שחם ומיטב דש זכו במכרז קרנות הפנסיה הנבחרות לשנים 2022-2025

מור, אינפיניטי, אלטשולר שחם ומיטב דש זכו במכרז קרנות הפנסיה הנבחרות לשנים 2022-2025

קרן הפנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה" וקרן הפנסיה "איילון מיטב פנסיה מקיפה", ייקבעו כקרנות נבחרות החל מיום 1 בנובמבר 2021 ועד ליום 31 באוקטובר 2024. קרן הפנסיה שתוקם על ידי חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ וקרן הפנסיה שתוקם על ידי חברת מור קופות גמל בע"מ ייקבעו כקרנות נבחרות החל ממועד השלמת הקמתן הצפויה לקרות לא יאוחר מ-1 באפריל ועד ליום 31 באוקטובר 2024

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה