מידרוג מותירה את הדירוג של מגדל ברמה של Aa1

מידרוג מותירה את הדירוג של מגדל ברמה של Aa1

הדרוג משקף פרופיל עסקי איתן אך במידרוג מציינים לרעה את מידת מעורבותו של בעל השליטה. מדרוג: ההתערבות משפיעה על תחלופה גבוהה של בעלי תפקידים בחברה ועשויה להעיד על חולשה בממשל התאגידי של החברה

רוצים להמשיך לקרוא?