מיטב דש רכשה בימים האחרונים מניות בשווי 6.8 מיליון שקל וחזרה להחזיק ביותר מ-50% בפנינסולה

מיטב דש רכשה בימים האחרונים מניות בשווי 6.8 מיליון שקל וחזרה להחזיק ביותר מ-50% בפנינסולה

בהפניקס בחרו להקטין אחזקות ובכך פסקו מלהיות בעלי עניין בחברה, האחזקה במיטב דש עומדת על כ-50.4%

מיטב דש חזרה להחזיק ביותר מ-50% מחברת פנינסולה. זאת, לאחר שהחברה הגדילה את אחזקותיה בשווי של 6.8 מיליון שקל בעשרת הימים האחרונים – כך נודע לפוליסה היום (ג'). האחזקה העכשווית של מיטב דש בפנינסולה עומדת על 50.4%.

בד בבד עם הגידול באחזקות של מיטב דש, בהפניקס אקסלנס בחרו דווקא להקטין את העליות במניה ולהקטין את שיעור אחזקתם בחברה. נכון ליום א', הפניקס חדלה להיות בעלת עניין בחברה. כך דיווחה חברת האשראי פנינסולה בבורסה. האחזקה של הפניקס בחברה היא בעיקר באג"ח. לאחר המימוש היא מחזיקה ב-0.24% ממניות החברה. מתחילת השנה עלתה מניית פנינסולה במעט יותר מ-18% ושווי השוק של חברה האשראי מגיע כבר ליותר מ-0.8 מיליארד שקל.

ב-22 בינואר הנפיקה פנינסולה מניות נוספות לציבור. מיטב דש רכשה אמנם 32 מיליון מניות בשווי של 115 מיליון שקל, אך רכישה זו לא הייתה גדולה דיה כדי לשמור על שיעורי אחזקתה הקודמת.
הפניקס רכשה באותה הנפקה כ-10 מיליון מניות בשווי של 36 מיליון שקל, כאשר 90% מהביקושים היו שייכים לקופות הגמל של החברה ו-10% שייכים לנוסטרו. מוסדי בעל עניין נוסף בחברה הוא מגדל עם 8% לפני ההנפקה.

פנינסולה והחברות הבנות שלה עוסקות במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות מתן אשראי כנגד קבלת ממסרים דחויים (שטרות, שיקים ומסמכים אחרים שטרם הגיע מועד פירעונם ומוחזקים כעת בבנק). החברה מעניקה גם שירותי ניהול לקרן השקעה באקוויטי. מנכ"ל החברה, מיכה אבני, מחזיק במניותיה בשיעור של כ-10%. אבני משמש גם כיו"ר איגוד חברות האשראי בלשכת המסחר והיה מהקולות הבולטים ביותר נגד הרגולציה של בנק ישראל שלדבריו מקשה על התפתחות הענף החוץ בנקאי.