מינוי משה ברקת לממונה על הביטוח עבר פה אחד בממשלה

מינוי משה ברקת לממונה על הביטוח עבר פה אחד בממשלה

משרד האוצר: שר האוצר, בהחלטתו למינוי ברקת, העניק משקל לאופן בו מילא ברקת את תפקידיו האחרונים כיו"ר הפניקס וכחשבונאי ראשי ברשות לניירות ערך

רוצים להמשיך לקרוא?